Contact

F.A.K. fiscaal accountancy kantoor bv

Westelsebaan 178, 3271 Averbode
Tel: 013 780 500 - Fax: 013 781 149

Galgeneinde 91, 3550 Heusden-Zolder
Tel: 011 33 34 00

www.fak.be - info@fak.be

IAB: 21.721.4N.97
RPR Leuven
BTW: BE 0419.406.719

Accountant-belastingconsulenten

PEETERS Luc
luc.peeters@fak.be
REYNDERS Roeland
roeland.reynders@fak.be

Medewerkers

BENS Ann
ann.bens@fak.be
BORREMANS Anke
anke.borremans@fak.be
BRANDERS Wendy
wendy.branders@fak.be
COINNE Katleen
katleen.coinne@fak.be
DIESTELMANS Isabelle
isabelle.diestelmans@fak.be
EVERAERTS Kaatje
kaatje.everaerts@fak.be
MEELBERGHS NADJA
nadja.meelberghs@fak.be
MICHIELS Willem
willem.michiels@fak.be
VERBEECK Patrick
patrick.verbeeck@fak.be

Kantoor

Geschiedenis

In 1979 richtte Luc Peeters het Fiscaal Accountancy Kantoor op in de schaduw van de Abdij van Averbode, hetgeen al snel uitgroeide tot een referentie in de regio. In de daaropvolgende decennia bouwde hij het kantoor uit tot een gerenommeerde partner voor familiale KMO’s, vrije beroepen, zelfstandige bedrijfsleiders, eenmanszaken, VZW’s en parastatale instellingen. Voor starters werd bovendien een specifieke begeleiding uitgewerkt.

Om de gestage groei, de kwaliteit van de adviesverlening en de continuïteit ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, vervoegde Roeland Reynders in 2006 het kantoor. Dankzij hun complementaire ervaring in de financiële en consultancy sector dragen zij bij tot de verdere uitbreiding van de dienstverlening van het kantoor.

Samen met een team van toegewijde en goed opgeleide dossierbeheerders staan zij garant voor de verdere continuïteit van het kantoor.

Bedrijfsfilosofie

Ruime ervaring en veelzijdige expertise worden aangevuld met een persoonlijke benadering en degelijke dossierkennis, waardoor de relatie met de klant synoniem staat voor een vertrouwensrelatie. Hetgeen in de praktijk vertaald wordt in een pro-actieve en gepersonaliseerde dienstverlening.

Diensten

Accountancy

 • Adviesverlening inzake oprichting van een vennootschap en begeleiding in de keuze van optimale vennootschapsvorm
 • Omvorming eenmanszaak naar vennootschap
 • Het voeren en (periodiek) afsluiten van de boekhouding van eenmanszaak of vennootschap
 • Advies inzake administratieve en boekhoudkundige organisatie en controle Online-boekhouding
 • Opmaak en indienen van de periodieke BTW-aangifte
 • Vertegenwoordiging van de individuele vennoten bij de controle en onderzoeksbevoegdheid
 • Waardebepaling van ondernemingen en aandelen van ondernemingen
 • Onderzoek of expertises in het vooruitzicht van leningen, fusies, splitsingen, opslorpingen en omzettingen van vennootschappen
 • Bijstand bij het herstel van ondernemingen (Wet continuïteit ondernemingen)
 • Ontbinding en vereffening van een vennootschap; tussenkomst bij de curatoren, advocaten en de betrokken partijen, en bijstand aan deze laatste in geval van faillissement, concordaat, uitstel van betaling,...
 • Analyse en beoordeling van de jaarrekening
 • Consolidatie
 • Online boekhouding

Fiscaal advies

 • Ondersteuning bij belastingscontrole en bezwaarschriften
 • Aanvraag rulings
 • Begeleiding inzake directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting) en indirecte belastingen (BTW, successierechten, schenkingsrechten, andere registratierechten)
 • Nationale en internationale planning en optimalisatie inzake vennootschapsstructuren en privé-patrimonium (roerend en onroerend)

Financieel management voor vennootschappen

 • Externe vaste partner in functie van de behoeften van het bedrijf op vlak van: boekhouding en accounting, fiscaliteit en financieel management
 • Cashflow analyse
 • Financiële rapportering: cost-accounting
 • Kasplanning
 • Investeringsanalyse
 • Advies en opbouw financieringsstructuur en voorbereiding kredietdossier
 • Opmaak van budgetten
 • Financieel advies

Financiële en fiscale vermogensbegeleiding en -overdracht

Vermogensbegeleiding en -structurering:

 • Opstellen vermogensbalans (vastgoed, beleggingen, verzekeringen, onderneming en pensioenen versus schulden)
 • Kostenanalyse en advies tot optimalisatie
 • Vermogensraster in functie van risico/ rendement
 • Analyse, advisering en optimalisering van huwelijkscontracten, testamenten, verzekeringspolissen,...
 • Opzet en/of bijsturing van vastgoedstructuren, ondernemingsstructuren en holdings
 • burgerlijke maatschappen
 • Voortschrijdende opvolging van de vermogenstructuur
 • Aandeelhoudersovereenkomsten

Successieplanning vermogensoverdracht

 • Berekening successierechten
 • Advies aangaande huwelijksvermogensrecht, erfrecht en successierecht
 • Advies aangaande schenkingen en testamenten
 • Familiale ondernemingsopvolging
 • Begeleiding en opvolging implementatie advies
 • Begeleiding bij nalatenschappen

Administratieve dienstverlening

 • Overzichtelijke boekhouding en rapportering
 • Opstellen van jaarverslagen
 • Voorbereiden en begeleiding belastingaangiftes
 • Terugvordering buitenlandse bronbelasting

Startersbegeleiding

 • Adviesverlening inzake oprichting van een vennootschap/éénmanszaak en begeleiding in de keuze van de optimale vennootschapsvorm
 • Aanvraag inschrijving Kruispuntbank voor Ondernemingen, sociaal secretariaat, sociale kas
 • Administratieve en boekhoudkundige organisatie en controle
 • Investeringsanalyse
 • Advies en opbouw financieringsstructuur en voorbereiding kredietdossier
 • Kapitaalsubsidies en rentetoelage
 • Risicokapitaalverschaf fers (BAN, LRM,...)
 • Kapitaalgarantiefonds
 • Hoofdberoep/bijberoep
 • Begeleiding inzake aanvraag patent, merk, octrooi